13.07€

Cepillo superficies delicadas (metal)
[DS408]

Cepillo para limpieza de superficies delicadas.
- Ruedas de apoyo.
- Fondo metálico.
- Bandas de limpeza tela.

Comentarios

Correo Correo ®Doblespacio